Ariete
0.00 THB
Contact us

เครื่องชงกาแฟแท้จากอิตาลี

☺ ถังน้ำดีไซน์พิเศษ รูปทรงสวยงาม

☺ สามารถทำ CREAMY COFFEE ได้สวยไม่แพ้เครื่องใหญ่

☺ ง่ายต่อการใช้งาน และบำรุงรักษา

☺ ไอน้ำทำโฟมนม ออกแบบเป็นระบบกด ง่ายต่อการใช้งาน

☺ แรงดันไอน้ำ 15 บาร์

☺ BODY ดีไซน์หรู

☺ ระบบQC ของโรงงานเข้มงวด สินค้าจึงออกมาได้มาตรฐาน