Handle Foamer
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

☺ มอเตอร์ออกแบบพิเศษ กำลังแรง

☺ ตัวเครื่องดีไซน์สวย และเหมาะต่อการใช้งาน

☺ สามารถชาร์ตไฟได้ เมื่อไฟเต็ม ถอดสายชาร์ตและนำไปใช้ได้อิสระ

☺ หัวปั่นทำจากสแตนเลส

☺ เหมาะต่อการนำไปใช้ทำโฟมนม สำหรับกาแฟคาปูชิโน

☺ ดูแลรักษาง่าย